BALANSIRANJE KOTAČA

photo

Balansiranje kotača

Balansiranje je postupak kojim se uravnotežuju mase kotača na različitim stranama iste osovine dodavanjem utega na felgu. Na kotač, kao i na svako drugo tijelo, prilikom obrtanja oko neke osi djeluje centrifugalna sila. Ukoliko nije uravnotežen (masa tijela nije ista sa svake strane osi) javlja se debalans koji se manifestira  podrhtavanjem volana ili cijelog vozila, već pri manjim brzinama.

Najbolje je izvršiti balansiranje sva četiri kotača zato što automobil može tresti i ako su prednji kotači balansirani, a zadnji nisu. Debalans zadnjih kotača se može prenositi i osjetiti čak i na volanu ili na cijelom vozilu.balans

Ako se balansiranje ne uradi na vrijeme gume se troše brže i neravnomjernije, stradaju ležajevi, amortizeri i druge komponente ovjesa. Svaki put kada se gume montiraju na kotač i kad se ponovo stavljaju nakon popravka moraju se izbalansirati.