MOTO GUME

Konstrukcije moto guma

U zavisnosti od konstrukcije moto gume se mogu svrstati u tri osnovne grupe:vrste motoguma

  • Dijagonalne (cross-ply ili bias ply tyres)
  • Dijagonalne opojasane (bias belted)
  • Radijalne (radial, radial-ply tyres)

Osnovnu strukturu svake pneumatske gume čini tijelo gume ili karkasa koja gumi daje čvrstoću i elastičnost. Dizajn i konstrukcija karkase u velikoj mjeri određuje karakteristike gume. Karkasa se sastoji iz više slojeva tkanine (platana) koja je izrađena od raznih vrsta vlakana (korda). Kord može biti izrađen od poliestera, čelika ili drugih tekstilnih materijala. Geometrijski raspored slojeva korda, posebno pravci motanja niti korda, igraju značajnu ulogu u ponašanju gume. Kada kord ima mali kut u odnosu na centralnu obimnu liniju (crown angle), guma će biti stabilnija na većim brzinama i dobro će se ponašati u krivinama, ali vožnja neće biti udobna. S druge strane, ako su niti korda namotane pod pravim kutom u odnosu na centralnu liniju gazećeg sloja, vožnja će biti udobnija.

Dijagonalne moto gume

Dijagonalne gume su konstruirane tako da se niti korda u karkasi, pružaju pod kutom u odnosu na centralnu liniju obujma  gazeće površine, od jedne do druge stope gume, i međusobno se križaju u susjednim slojevima. Kut  ispod gazećeg sloja, “crown” kut, se spušta do oko 36 stupnjeva, u predjelu bočnog zida ugao je 45 stupnjeva, a na petama gume ostaje 60 stupnjeva. Mali crown ugao daje čvrstoću  i podržava gazeći sloj, a veliki kut u zoni bočnog zida utječe na udobnost vožnje. Dijagonalne moto gume se najčešće rade sa 2 ili 4 platna.

Trakcija, osobina koja je vrlo važna za vožnju motocikla, zavisi od krutosi gume, a veći broj platana povećava njenu krutost. To pogoduje za off road vožnju, duge vožnju i veća opterećenja. Dijagonalne gume sa četiri platna su, na primjer, vrlo dobar izbor za kruzere jer su teži, a putnici i prtljaga im dodatno povećavaju težinu.

Dijagonalne gume postoje od samog pronalaska pneumatske gume i prethodile su radijalnim koje su danas najčešće na motociklima. I danas mnogi motocikli izlaze iz tvornice s dijagonalnim gumama kao originalnom opremom. Razlog što su se tako dugo zadržale u upotrebi je njihova jednostavna struktura i otpornost na udare što se posebno odnosi na vožnju van ceste (off road). Bočni zidovi dijagonalnih guma su načinjeni od iste smjese kao i gazeći sloj što znači da su mnogo otpornije na bočne udarce.

Svi elementi dijagonalne gume se savijaju kako se guma okreće, što dovodi do većeg zagrijavanje, a poznato je da je temperatura  najveći neprijatelj guma. Bolja trakcija i zagrijavanje gume također utječu na povećano trošenje gazećeg sloja. Pored toga, veliki broj platana znači da guma mora biti teža što vodi daljnjem zagrijavanju  gume.

Dijagonalne gume su konstruirane za maksimalne brzine do 240 km/h.

Tipična oznaka jedne dijagonalne gume izgleda ovako:

4.00 – 18 M/C 64H

Dijagonalne opojasane moto gume

Dijagonalne opojasane gume su prethodile radijalnim i po konstrukciji su vrlo slične dijagonalnim. Konstrukcija karkase je dodatno ojačana u zoni gazećeg dijela sa dva ili više pojaseva, koji se pod određenim kutem  međusobno križaju. Razlika između karkase i pojaseva se iskazuje zbog različitih ciljeva koji se žele postići i materijala koji se koriste u njihovoj proizvodnji. Pojasevi su obično izrađeni od sintetičkih vlakana ili čelika i njihov zadatak je da smanje dinamičke deformacije koje nastaju uslijed djelovanja centrifugalne sile pri velikim brzinama. Karkasa, s druge strane, gumi daje krutost, oblik i kapacitet nosivosti tereta. Karkasa i pojasevi se rade od različitih kombinacija materijala kao što su sintetička vlakna, najlon, poliester, fiberglas i čelik.

Prednost ove konstrukcije u odnosu na običnu dijagonalnu je što pojasevi ojačavaju krutost gume i utječu na smanjenje otpora kotrljanja. Pored toga, vožnja je udobnija u odnosu na obične dijagonalne gume.

Primjer oznake dijagonalne opojasane gume:

150/70 B 17 M/C 69Q

Radijalne moto gume

Kod radijalnih guma niti korda u karkasi se pružaju radijalno između dvije stope gume bez križanja  pod kutem  od oko 90° u odnosu na centralnu liniju obujma u pravcu kretanja. Ispod gazećeg sloja su opojasane sa dva ili više pojaseva koji se križaju pod određenim kutom  0 – 25°.

Radijalne gume su lakše, trajnije, imaju bolje prianjanje, i pružaju manji otpor kotrljanju. Manja debljina bočnog zida radijalnih u odnosu na dijagonalne gume znači i manje zagrijavanje gume, manji rizik od oštećenja i povećanje krutosti gume pri velikim brzinama. Zbog boljih performansi ubrzanja, kočenja i skretanja radijalne gume su najbolji izbor za vozače snažnih, brzih motocikala. Što su brzine veće njihove prednosti više dolaze do izražaja. Prednosti radijalnih guma čine ih danas najpopularnijim moto gumama.

Pojasevi radijalnih guma mogu biti izrađena od različitih materijala kao što su sintetička vlakna, najlon, fiberglas i čelik (radijalne gume opojasane čeličnim pojasom) koji daju gumi veću čvrstoću  u zoni gazećeg sloja i fleksibilnost u zoni bočnih zidova.

Kod radijalnih guma opojasanih čeličnim pojasom (steel belted radial tyre), funkcija čeličnog korda je da ojača strukturu gume koja se okreće velikom brzinom što smanjuje pomjeranje gazećeg sloja gume u kretanju i “rast” gume do koga dolazi s porastom brzine.

Primjer oznake radijalne moto gume:

190/50 ZR 17 M/C (73W)

Ponedjeljak - Petak
od 08:00 do 16:00
Subotom od 08:00 do 12:00
tel/fax:020/418-955
mob: 095-913-7349

Hebranga b.b. (RK. Srđ)
20000 Dubrovnik
Vlasnik: Nikola Vojvodić
email: automotogumedubrovnik@gmail.com