VULKANIZACIJA

Vulkanizacija je kemijski proces spajanja kaučuka i sumpora pri čemu se lančaste molekule kaučuka povezuju u trodimenzinalnu prostorno mrežastu strukturu, što ima za posljedicu izmjenu fizičko mehaničkih svojstava. Proizvod dobiven vulkanizacijom zovemo guma.

Najmanja količina sumpora i kaučuka koja pokazuje izmjenu svojstava pri vulkanizaciji iznosi 0,1 do 15%.Vulcanization

Guma sa malim sadržajem vezanog sumpora ima veliko istezanje i vrlo malu tvrdoću. Najveća količina sumpora sa kojom se kaučuk može spojiti iznosi 32%. U tom slučaju sve dvostruke veze u kaučuku stupile su u kemijsku reakciju sa sumporom, pa je i mreža najgušća. Pokretljivost molekula u gumi je neznatna, a tvrdoća najveća. Takvu gumu nazivamo ebonit ili tvrda guma.

Vulkanizaciju izvodimo najčešće pri temperaturi između 130 do 150 C.

Ponedjeljak - Petak
od 08:00 do 16:00
Subotom od 08:00 do 12:00
tel/fax:020/418-955
mob: 095-913-7349

Hebranga b.b. (RK. Srđ)
20000 Dubrovnik
Vlasnik: Nikola Vojvodić
email: automotogumedubrovnik@gmail.com