VULKANIZACIJA

Vulkanizacija je kemijski proces spajanja kaučuka i sumpora pri čemu se lančaste molekule kaučuka povezuju u trodimenzinalnu prostorno mrežastu strukturu, što ima za posljedicu izmjenu fizičko mehaničkih svojstava. Proizvod dobiven vulkanizacijom zovemo guma.

Najmanja količina sumpora i kaučuka koja pokazuje izmjenu svojstava pri vulkanizaciji iznosi 0,1 do 15%.Vulcanization

Guma sa malim sadržajem vezanog sumpora ima veliko istezanje i vrlo malu tvrdoću. Najveća količina sumpora sa kojom se kaučuk može spojiti iznosi 32%. U tom slučaju sve dvostruke veze u kaučuku stupile su u kemijsku reakciju sa sumporom, pa je i mreža najgušća. Pokretljivost molekula u gumi je neznatna, a tvrdoća najveća. Takvu gumu nazivamo ebonit ili tvrda guma.

Vulkanizaciju izvodimo najčešće pri temperaturi između 130 do 150 C.